Andrzej CZACHOR (1934-2017)

Dyskusje o JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze), systemach wyborczych i wyborach.
querk

Andrzej CZACHOR (1934-2017)

Post autor: querk » 16 wrz 2017, 22:42

Prof. dr hab. Andrzej Czachor (1934-2017) – wspomnienie
2017.09.11

Wieczorem 8 września odszedł od nas długoletni pracownik NCBJ, mój przyjaciel, świetny uczony, wierny swoim ideałom patriota i działacz społeczny. Przepracowaliśmy razem ok. 50 lat. Zawsze byłem pod wrażeniem klarowności Jego wykładów i starań o wyjaśnienie rozpatrywanych zjawisk na gruncie fizycznych modeli. Jego prace z zakresu dynamiki sieci krystalicznej, zwieńczone monografią „Drgania atomów w ciele stałym” stanowią do dziś literaturę odniesienia. Zajmował się problemami wywołanymi nieporządkiem w sieci krystalicznej i magnetycznej, z biegiem lat zaczęły Go interesować problemy bardziej uniwersalne. Co było dlań charakterystyczne, to umiejętność zadania prostego pytania, na które odpowiedź nie zawsze jest prosta. Szacunek, którym otaczaliśmy Go w Zakładzie II Instytutu Badań Jądrowych spowodował, że został przez nas wyniesiony na stanowisko Kierownika Zakładu w okresie pierwszej „Solidarności”. Mimo bardzo rozgorączkowanej atmosfery tego okresu, starał się wyciszać narosłe animozje nie angażując się w działalność związkową, której sympatyzował. Było to bardzo ważne dla przetrwania działalności naukowej w Zakładzie i na pewno nie było oznaką jakiegokolwiek tchórzostwa przed władzą. Miał On zresztą swe doświadczenie, gdy po bardzo młodzieżowej działalności ulotkowej w szkole, jako 16-letni uczeń przesiedział kilka miesięcy w więzieniu w Lublinie. Ówczesna, jeszcze zapewne nie do końca uświadomiona akcja na rzecz wolności, która przyniosła Mu ostatecznie status kombatanta, przybrała formę rozumnego i odważnego współdziałania w ramach podziemnej Solidarności w stanie wojennym, kiedy to przechowywał i kolportował literaturę zakazaną. O tej działalności niewiele osób wiedziało. Ja się o niej dowiedziałem od innego, zmarłego dwa lata temu przyjaciela, prof. Jerzego Przystawy. Oczywiście stan wojenny wiele zmienił w Jego i nie tylko Jego życiorysie bardzo wiele. Chroniony stanowiskiem docenta nie został pozbawiony pracy, gdy IBJ został przekształcony na trzy niezależne instytuty badawcze. Jednak nie tylko to umożliwiło Mu kontynuowanie pracy naukowej – z całym zapałem wziął aktywny udział w Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), której to idei był do końca wierny i ze wszystkich sił sprzyjał jej rozwojowi. Tłumaczył konieczność wprowadzenia JOW-ów podczas wystąpień publicznych, wiele pisał i publikował na ten temat, był jedną z czołowych postaci Ruchu.

Do wielkiej wiedzy naukowej należy dodać niezwykłą wrażliwość na słowo – pisał wiersze, ale się nimi nie chwalił. Był człowiekiem bardzo religijnym, ale też bardzo dyskretnym w tej mierze. Zresztą mówił o sobie niezbyt wiele – dbał o pewną prywatność.

W końcowym etapie swej działalności organizował w NCBJ regularne seminaria z wiedzy obywatelskiej – zapewne maksimum tego, co można było zrobić dla uświadamiania społeczeństwa o aktualnych problemach społecznych. Duch społecznikostwa przepełniał Go wbrew częstemu niezrozumieniu Jego pełnej pasji działalności. Prowadziliśmy wiele rozmów prywatnych na tematy ogólne i zawsze były one wzbogacające, tłumaczące sens działalności niemal skazanej na niepowodzenie. Był człowiekiem mądrym, aktywnym na polu nauki i społecznym, głęboko odczuwającym niesprawiedliwości, które niósł system polityczny, w którym żyją Polacy.

Na świecie zabrakło kolejnego świetnego uczonego, ideowca, szlachetnego człowieka. Zostawił żonę, z którą spędził 55 lat, znakomitą uczoną-chemika, bardzo utalentowaną córkę, brata i grono przyjaciół, do którego miałem zaszczyt należeć. Mam nadzieję, że pamięć o Nim przetrwa wśród tych, z którymi pracował i się przyjaźnił. Całym życiem na to zasłużył.

Ludwik Dobrzyński

Źródło: wspomnienie zamieszczone na stronie Narodowe Centrum Badań Jądrowych
https://www.ncbj.gov.pl/pl/aktualnosci/ ... spomnienie
Dostęp: 16.09.2017

koszaliniak

Re: Andrzej CZACHOR (1934-2017)

Post autor: koszaliniak » 16 wrz 2017, 23:24

ZMARŁ PROF. ANDRZEJ CZACHOR (1934-2017)

5 września 2017, w wieku 83 lat, zmarł prof. Andrzej Czachor, patriota, fizyk, profesor, publicysta, jeden z liderów ruchu JOW, jaki powstał w Polsce w reakcji na degrengoladę i upadek krajowej polityki.

Jego pasją i profesją była fizyka jądrowa (pracował w Narodowym Centrum Fizyki Jądrowej w Świerku). W roku 1995 roku poświęcił się jeszcze jednej pasji - propagowaniu idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW). Wspólnie z prof. Jerzym Przystawą (zm. 2012) i Jerzym Gieysztorem (zm. 2016) tworzyli grupę trzech liderów, założycieli ruchu JOW, oddolnego niesformalizowanego ruchu ogólnopolskiego, obejmującego tysiące ludzi dobrej woli, których dzieliło niemal wszystko, łączyła zaś i cementowała jedna idea - jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW). Ten fenomen społeczny na skalę europejską do dziś nie doczekał się w Polsce należnego uznania.

Wybór modelu westminsterskiego (brytyjskiego, od nazwy siedziby parlamentu - Pałacu Westminsterskiego), wiązał się z fascynacją tym systemem wyborczym - jasnym, czystym, przejrzystym, personalnym, opierającym się na selekcji pozytywnej, zrozumiałym dla wszystkich, naturalnym dla człowieka, wyłaniającym najlepszych przedstawicieli - w zderzeniu z systemem wyborczym stosowanym w Polsce - zagmatwanym, niezrozumiałym, nieuczciwym, kolektywnym, opierającym się o selekcję negatywną oraz niejasny sposób kooptacji, promującym miernoty i zbiorową nieodpowiedzialność.

Prof. Andrzej Czachor, człowiek prawy i uczciwy, znalazł w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych (Single-member district) remedium na to wszystko, co spędzało sen z oczu osób takich jak on - gorących patriotów i przedstawicieli przedwojennej szkoły inteligencji, kierujących się zasadą - im wyższy status społeczny, tym większa odpowiedzialność za społeczeństwo.

W swojej publicystyce profesor Andrzej Czachor wciąż odwoływał się do pierwiastka moralnego obecnego w systemie JOW, i zupełnie nieobecnego w systemie ordynacji proporcjonalnej. System ten premiował to wszystko, co zawsze znajduje uznanie w oczach ludzi - pracowitość, poświęcenie, indywidualną odpowiedzialność przed tymi, których się reprezentuje. Zasady "pierwszy na mecie" (first past the post), zwycięzca bierze wszystko (winner takes all) - symbolizowały długi proces selekcji i przygotowania najlepszych do przewodzenia społeczeństwu, a także wybór bezpośredni, bez żadnych przywilejów i bonusów.

Paweł Kukiz w swym wspomnieniu pośmiertnym poświęconym profesorowi Andrzejowi Czachorowi przypomina jego słowa: "Jest faktem logicznie oczywistym, a także empirycznie stwierdzonym, że wybory większościowe do Sejmu w systemie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych dają możliwość skuteczniejszego kontrolowania/rozliczenia przez obywateli ich parlamentarnej reprezentacji i poprzez nią - działań Rządu, niż obecne głosowania na listy partyjne".

Prof. Andrzej Czachor był dobrze znany w Koszalinie. We wrześniu 2004 przyjechał tutaj z walizką pełną broszur i materiałów JOW. W mieszkaniu jednego z uczestników ruchu zawiązano wówczas Regionalny Komitet Referendalny, przygotowujący referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do parlamentu. Był to początek ruchu JOW w Koszalinie. Później koszalińscy woJOWnicy uczestniczyli w zbiórce 500 tys. podpisów, niezbędnych do rozpisania referendum. Spotkań w Koszalinie było w następnych latach więcej. Ich efektem było zarejestrowanie w 2005 roku jednego z pierwszych w Polsce stowarzyszeń z wpisanym do statutu postulatem JOW (Komitet Obywatelski Miasta Koszalina).

Pogrzeb prof. Andrzeja Czachora odbędzie się w piątek, 15 września 2017, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona o 12.30 w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. św. Wincentego. (tr)

ODPOWIEDZ