Biskup Herman von Gleichen

Zagadnienia wiary, filozofii, teologii. Kościół w Koszalinie (informator).
jadzik

Re: Biskup Herman von Gleichen - Fundator Miasta

Post autor: jadzik » 25 gru 2009, 02:38

Nazwa Drei Gleichen. Pierwsza wzmianka, jako "Gliche", w 1089 roku w kronice opactwa Reinhardsbrunn. Nazwa pochodzi z celtyckiego i oznacza skałę.

celtyckie "glichen" = niem. Felsen (skała, kamień).

Powstanie nazwy tłumaczy także legenda o trzech uderzeniach piorunem (Dreinschlag-Sage). W nocy 31 maja 1230 roku uderzenie pioruna zapaliło jednocześnie (niem. gleichzeitig) wszystkie 3 zamki.
---------------------------------------------
Opactwo Reinhardsbrunn (niem. Kloster R.) w Friedrichroda (miasto w Turyngii niedaleko Gotha). Istniało tu opactwo benedyktynów od 1085 do 1525, założone przez przez hrabiego Ludwiga Springera (Skoczka) na tle sporu o inwestyture i reformy Hirsau. Pod opieką papieża był już przed rokiem 1093.

Ludwig Springer (pol. Skoczek) lub Ludwig von Schauenburg (ur. 1042 - zmarł w 1123 w Reinhardsbrunn), graf Turyngii. W sporze o inwestyturę był przeciwnikiem cesarza Henryka IV.

Spór o inwestyturę – spór między władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego - Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII o mianowanie biskupów, w istocie jednak chodziło o panowanie nad ówczesnym światem chrześcijańskim, ponieważ obozy papieski (gregoriański) i cesarski chciały realizować własną wizję uniwersalistycznej Europy.

Reforma Hirsau (reforma hirsaugijska), od nazwy klasztoru w Hirsau, to używana w Niemczech nazwa reformy kluniackiej (Cluny) polegającej na odnowie życia monastycznego, podporządkowaniu władzy papieskiej oraz pełnej autonomii wobec miejscowej władzy kościelnej i świeckiej.

Hirsau w Schwarzwaldzie, było tam opactwo benedyktynów, które w XI-XII w. było centrum reformy kluniackiej w Niemczech.

Cris

Re: Biskup Herman von Gleichen - Fundator Miasta

Post autor: Cris » 25 gru 2009, 14:18

Najwyżej położony jest zamek Wachsenburg.

Obrazek ... Obrazek

Zamek Wachsenburg [Veste Wachsenburg von Norden (Wachsenburg castle in Thuringia from the north). Wikipedia brytyjska. Foto: Martin Zeise (2005). Licencje: Creative Commons / GNU Free Documentation License.]

Cris

Re: Biskup Herman von Gleichen - Fundator Miasta

Post autor: Cris » 26 gru 2009, 23:23

Zamek Mühlburg w Turyngii. Drugi z trzech zamków.

Obrazek ... Obrazek

Foto 1. Die Mühlburg in Thüringen. [Wikipedia niemiecka. Foto: Michael Sander (2006). Licencje: Creative Commons / GNU Free Documentation License.]

Foto 2. Der Bergfried der Mühlburg bei Mühlberg (Thüringen). Donżon (baszta obronna). [Wikipedia niemiecka. Foto: Michael Sander (2007). Licencje: Creative Commons / GNU Free Documentation License.]

Cris

Re: Biskup Herman von Gleichen - Fundator Miasta

Post autor: Cris » 27 gru 2009, 13:40

Zamek Gleichen. Ostatni z trzech zamków, ale dla nas najważniejszy. To była siedziba rodowa hrabiów von Tonna, którzy później przyjęli imię von Gleichen.

Obrazek ... Obrazek

Foto 1. Zamek Gleichen. [Burg Gleichen (Wanderslebener Gleiche). Wikipedia brytyjska. Licencje: Creative Commons / GNU Free Documentation License.]

Foto 2. Wieża zamku Gleichen. [Turm der Burg Gleichen in Thüringen (Wieża zamku Gleichen w Turyngii). Wikipedia rumuńska. Foto: Michael Sander (2006). Licencje: Creative Commons / GNU Free Documentation License.]

kaktusiak

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: kaktusiak » 02 gru 2010, 23:47

Działalność wewnętrzna Hermana von Gleichen i jego następców przyczyniła się do umocnienia żywiołu niemieckiego w podległej mu części kraju. Zarazem polityka biskupów [kamieńskich] była jednym z czynników, który zaważył na całkowitym zerwaniu kontaktów duchowieństwa zachodniopomorskiego z kościołem w Polsce piastowskiej. (...)

... sprowadzali rycerzy niemieckich, przeważnie z Saksonii i Westfalii, nadając im wielkie posiadłości ziemskie i funkcje administracyjne. Szczególnie znaczne rozmiary przybrała ta akcja na obszarze władztwa biskupów kamieńskich, gdzie biskup Herman, sam Niemiec z pochodzenia, popierał ją usilnie. (...)

Analogiczne zjawisko występowało również w kołach duchowieństwa. Biskup Herman von Gleichen popierał wyraźnie żywioł niemiecki wśród kleru. (...) Polityka zewnętrzna Hermana von Gleichen była nader często wykładnią interesów brandenburskich czy innych ościennych władców niemieckich i pozostawała z reguły w sprzeczności z samodzielnością całego kraju. Podobną lisnię postępowania przyjęły zakony rycerskie, posiadające liczne więzy pokrewieństwa z rodami feudalnymi środkowych i wschodnich krajów niemieckich.

Źródło: Historia Pomorza T I/2, pod red. Gerarda Labudy, oprac. Kazimierz Ślaski

Cleve

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: Cleve » 26 mar 2011, 12:24

Hermann von Gleichen († 1289; albo Hermann Graf von Gleichen) - w drugiej połowie XIII wieku był biskupem kamieńskim na Pomorzu. Pochodził z rodziny szlacheckiej hrabiów von Gleichen. Jego ojcem był Lambert II von Gleichen. Herman jest wzmiankowany w dokumencie, umowie sprzedaży zawartej przez jego starszych braci Henryka I i Ernesta IV. Pokrewieństwo rodu von Gleichen z książęcym rodem von Braunschweig-Lüneburg (1) okazało się przydatne, bo już w młodym wieku został proboszczem kolegiaty Św. Cyriaka (St. Cyriakusstift) w Brunszwiku. Inne jego beneficjum (prebenda) (2) to godność kanonika w Hildesheim.

------------------------------------------------
(1) Księstwo Brunszwik-Lüneburg - państwo powstało w końcu XII wieku na bazie pierwszego państwa saskiego istniejącego na obszarze obecnej Dolnej Saksonii, które uległo podziałowi po śmierci jego ostatniego władcy Henryka Lwa. Henryk Lew jako książę saski został zdetronizowany przez cesarza w 1180 roku, jednak zachował wiele terytoriów w Dolnej Saksonii, które odziedziczyły po nim jego dzieci jako książęta Brunszwiku-Lüneburga. Pierwszym księciem Brunszwiku-Lüneburga był Otton I (Dziecię), który panował od roku 1235. Po śmierci Ottona w 1252 władzę nad księstwem wspólnie sprawowali jego synowie - Albert I i Jan. Po 1267 roku obaj bracia zdecydowali się podzielić księstwo między siebie. Pierwsza część z centrum w Lüneburgu przypadła Janowi, a druga z centrum w Wolfenbüttel Albertowi. Obie części rządzone były przez członków rodu Welfów. W ciągu wieków podlegało wielu podziałom o charakterze dynastycznym. W 1701 roku książę Brunszwiku-Lüneburga znalazł się w gronie następców tronu angielskiego, co później zostało potwierdzone w 1707 roku w akcie unii angielsko-szkockiej. Doprowadziło to 20 października 1714 roku do unii personalnej między Hanowerem (tak nieoficjalnie nazywało się państwo obejmujące posiadłości byłego księstwa Brunszwik-Lüneburg) a Wielką Brytanią. W 1806 roku zakończyło swoje istnienie Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, toteż kończący wojny napoleońskie kongres wiedeński utworzył Królestwo Hanoweru. Unia między Królestwem Hanoweru a Wielką Brytanią zakończyła się w 1837 roku, w momencie, gdy na tron brytyjski wstąpiła królowa Wiktoria. Powodem zerwania było prawo salickie, na podstawie którego kobiety nie mogły sprawować władzy w Hanowerze. Królestwo Hanoweru istniało do 1866 roku.

Historycy wyróżniają trzy tzw. wielkie podziały. W 1252 r. po śmierci Ottona I w pierwszym – starym – podziale powstało osobne księstwo Brunszwiku i osobne Lüneburga. Drugi podział – tzw. środkowy – miał miejsce w 1373 r. po śmierci Magnusa II. Powstały wówczas osobne księstwo Lüneburga i Wolfenbüttel. Trzeci podział – tzw. nowy – miał miejsce w 1569 r. gdy dwaj bracia Henryk i Wilhelm podzieli się spadkiem po bracie. Pierwszy osiadł w Dannenbergu, a drugi w Lüneburgu.

Henryk Lew (1129-1195) książę Saksonii i Bawarii z dynastii Welfów. Żonaty z Matyldą Plantagenet, córką króla Anglii - Henryka II, z którą miał syna - Otto IV z Brunszwiku, późniejszego cesarza niemieckiego. Walczył ze słowiańskimi Obodrzycami, następnie wespół z Danią walczył z Wieletami, narzucił stosunek lenny książętom Pomorza Zachodniego - wprowadzał tam chrześcijaństwo i lokował niemieckich osadników. Ze względu na rosnącą potęgę popadł w konflikt z cesarzem niemiecki Fryderykiem I Barbarossą. Założył kilka miast, m.in. w 1159 roku Lubekę (Lübeck) na miejscu obodrzyckiej osady handlowej zdobytej w roku 1158. Przebudował Brunszwik na swą rezydencję jako symbol swej potęgi i w 1166 zlecił, aby ustawiono tam pomnik lwa, w 1173 zlecił rozpoczęcie budowy katedry w Brunszwiku.

(2) Prebenda – uposażenie duchownych nie połączone zasadniczo ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich. Prebendy powstały w średniowieczu, w celu zapewnienia utrzymania duchownym nie posiadającym dochodów z działalności duszpasterskiej. Dotyczyło to przede wszystkim kanoników kapituł katedralnych sprawujących funkcje administracyjne w diecezji. Prebendy zastąpiły wcześniejszą wspólnotę dochodów członków kapituły. W Polsce już w XIII wieku każdy kanonik miał swoje odrębne uposażenie czyli prebendę. Prebendy ustanawiano na dochodach kościoła, w szczególności pochodzących z dziesięcin. Stopniowo przekształciły się one w szczególnego rodzaju fundacje, których dochody przypisane były konkretnemu stanowisku czy urzędowi kościelnemu. Liczba urzędów, którym przynależały prebendy również stale rosła i często były to urzędy honorowe, których piastowanie nie wiązało się ze szczególnymi obowiązkami. Często rozdawnictwo prebend wiązało się z nepotyzmem dostojników kościelnych, dbających w ten sposób o zabezpieczenie materialne swych krewnych. Oczywiście instytucja prebend spełniała również cały czas swą podstawową funkcję. Patronat prebendy łączył się z uprawnieniem powołania na funkcję czy stanowisko z nią związane. Prebendy tworzone przez osoby indywidualne pozostawały zasadniczo pod ich patronatem. Prebendy oficjalne (urzędowe), ze względu na ich liczbę i przynoszone dochody stały się poważnym narzędziem władzy. Osobom nimi dysponującym pozwalały stworzyć szeroki system klienteli i w ten sposób umacniać swoje wpływy. Stąd częste spory pomiędzy biskupami a władcami świeckimi o prawo patronatu nad prebendami. (Wikipedia)

Cleve

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: Cleve » 27 mar 2011, 02:52

W 1246 roku biskup Hildesheim, Konrad II zrzekł się urzędu. Papież Innocenty IV udzielił daleko idących uprawnień legatowi Philip Ferrara mianowany przez mniejszość kapituły katedralnej i popierany - jako że nie miał wymaganego wieku - postulował Hermana von Gleichen jako nowego biskupa. Większość kapituły katedralnej wybrała proboszcza (dziekana?) Heinrich von Heiligenstadt na biskupa oraz uzyskała potwierdzenie tego aktu przez arcybiskupa Moguncji, Zygfryda III z Eppstein.

Kosz-Maliniak

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: Kosz-Maliniak » 29 mar 2011, 21:10

Trochę kumam, ale nie podejmuje sie przetłumaczenia tekstu o rodzie hrabiowskim von Gleichen. Jest tam potwierdzenie tego wszystkiego co napisano tu wczesniej.

Gleichen, Grafen von.

Leben
Die Burg Gleichen, die sogenannte Wanderslebener Gleiche, circa 15 km südwestlich von Erfurt, die dem ursprünglich zu Tonna, nördlich von Gotha, ansässigen und seit 1099 nachweisbaren Grafengeschlecht den Namen gab, wird bereits 1089 im Zusammenhang mit den Kämpfen Heinrichs IV. mit den thüringischen Fürsten erwähnt und zählt zu den ältesten thüringischen Höhenburgen. Etwa um 1130 ist die Burg Gleichen zusammen mit der Nachbarburg Mühlberg in die Hände des Erzbischofs von Mainz gelangt, der sie an Graf Erwin II. von Tonna weiter verlehnte. 1162 begegnet dieser erstmals als Graf von Gleichen. Als edelfreie Vögte des mainzer Stadtherrn über Erfurt seit etwa 1120, ausgestattet mit burggräflichen Befugnissen und im Besitz der Vogtei über das Erfurter Peterskloster, vermochten die Grafen von Gleichen ihre Herrschaft über Erfurt um so stärker zu festigen, als die Erfurter Vogtei zum erblichen Lehen wurde. Wenn schon ihre Stellung in Erfurt die Grafen von Tonna-Gleichen als erzbischöfliche Parteigänger in Gegensatz zu dem thüringischen Landgrafengeschlecht der Ludowinger brachte, wie auch deren Einsetzung als Landgrafen 1130 durch Lothar von Supplinburg mit als Gegengewicht gegen das Mainzer Erzbistum in Thüringen gedacht war, so hinderte die Territorialbildung der Grafen, die sich aus dem mittleren Thüringen bis in das Eichsfeld erstreckte, nicht weniger die territoriale Entfaltung der Ludowinger. Die Auseinandersetzungen Friedrich Barbarossas mit dem Papsttum, die nicht ohne Rückwirkung auf die Besetzung des Mainzer Erzbistums blieben, gaben dem Landgrafen Gelegenheit zu einem ersten Eingreifen gegen das ihm unbequeme Grafengeschlecht und kosteten schließlich 1170 Ernst II., dem Bruder Erwins II., Herrschaft und Leben.
Um so mehr bemühte sich Erwin II. († 1193, ⚰ Erfurt, Peterskloster) um einen Rückhalt bei Friedrich Barbarossa, der ihm erlaubte, seine Stellung gegen Übergriffe des Landgrafen zu halten, andererseits aber auch den landgräflich-erzbischöflichen Gegensatz für eigene politische Zwecke zu nutzen, zumal er sich dabei des Beistandes des Grafen von Schwarzburg vergewissern konnte, der sich in ähnlicher Lage befand. Eigene Münzprägung und die gelegentliche Bezeichnung als Graf von Thüringen zeugen von dem politischen Aufschwung dieses Geschlechts, das seine Stellung in erster Linie dem diplomatischen Geschick Erwins II. verdankte, der als der Begründer der Gleichenschen Machtstellung in Thüringen bezeichnet werden kann. Seine Söhne Lambert II. († 1227) und Ernst III. († nach 1228) vermochten das Erreichte noch zu halten, in den folgenden Jahrzehnten aber zerbröckelte mehr und mehr die Stellung der Grafen von Gleichen. Seit dem Ausgang des 13. Jahrhunderts waren sie nicht mehr als Grundherren mit Hoheitsrechten, die sie bis zum Erlöschen des Geschlechts 1631 in einem nur noch bescheidenen Herrschaftsbereich ausübten. Der Enkel von Lambert II., Hermann († 1287), war Bischof von Cammin (seit 1253), er förderte die Ostsiedlung.
Die spätere Übertragung der Bezeichnung Gleichen auf die 3 nahe beieinander liegenden Burgen Wachsenburg, Mühlberg und Gleichen als die 3 Gleichen ist ebenso unhistorisch wie die erstmals 1539 nachweisbare Sage von dem Grafen zu Gleichen mit den beiden Frauen, die sich mit einer Grabplatte im Dom zu Erfurt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts verbindet und die in den nachfolgenden Jahrhunderten eine sehr vielgestaltige literarische Behandlung erfuhr.

Literatur
H. Tümmler, Die Gesch. d. Grafen v. G. v. ihrem Ursprung b. z. Verkauf d. Eichsfeldes ca. 1100-1294, 1929 (Stammtafel); Die Burg Gleichen u. ihre Bewohner in Gesch. u. Sage, in: Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. u. Altertumskde. v. Erfurt 50, 1935 (Btrr. v. versch. Verfassern); Kosch, Lit.-Lex.; Isenburg IV.

Autor
Hans Eberhardt

Empfohlene Zitierweise
Eberhardt, Hans, „Gleichen, Grafen von.“, in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 444 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118880667.html

ZM

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: ZM » 30 mar 2011, 15:27

Tzw. wielki herb hrabiów von Gleichen z "Johann Siebmachers Wappenbuch" z 1605 roku (Wikipedia).

Obrazek

Sarmata

Re: Biskup Herman von Gleichen

Post autor: Sarmata » 04 kwie 2011, 00:22

Biskup Herman von Gleichen nadaje prawa miejskie:

23.05.1255 - Kołobrzeg
23.05.1266 - Koszalin
27.04.1278 - Maszewo

ODPOWIEDZ