PGK

Historia wytwórczości, rzemiosła, przemysłu, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.
mef

PGK

Post autor: mef » 11 mar 2011, 09:48

Historia PGK w pigułce:
1 stycznia 1949 – Oficjalna data powstania Zakładu Oczyszczania Miasta (majątek PGK: 7 koni, 4 wozy, platforma, karawan, bryczka, 2 pary sań roboczych, polewaczka uliczna, samochód sprawny, samochód w postoju, 2 samochody w remoncie i 7 sztuk uprzęży). W ZOM zatrudnionych było 21 robotników i kancelista, a kierownikiem był Gustaw Kanera, firma odpowiadała za wywóz nieczystości, sprzątanie ulic i przewóz koksu. Pierwsze powojenne wysypisko mieściło się przy ul. Morskiej.

1950 – ZOM wzbogacił się o kolejne 100 pojemników na śmieci (jest ich już 1500 sztuk).

1950 – Połączenie instytucji komunalnych tj. ZOM, Gazowni, Wodociągów i Kanalizacji, Łaźni Miejskiej i komunikacji samochodowej w jedną firme o nazwie „Przedsiębiorstwa i Zakłady Komunalne w Koszalinie”.

1 stycznia 1954 – Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 1 składające się z: ZOM, Miejskiej Komunikacji Samochodowej, łaźnia, Miejskiego Zakładu Ogrodniczego, Zakładu Pogrzebowego oraz wysypiska.

1956 – Powstaje Przedsiębiorstwo Zieleni, do którego zadań należy m.in. pielęgnacja zieleni, usługi pogrzebowe i cmentarne.

1958-1960 – Zakupiono samochód asenizacyjny, 3 samochody bezpylne, 2 samochody uniwersalne, 3 ciężarowe i 4 000 pojemników. Ulice zamiatały kobiety wyposażone w miotły. Śmieci z podwórek były wygarniane hakami i ręcznie ładowane na samochód, przykrywane plandeką i wywożone na wysypisko.

1960 – Przedsiębiorstwo Zieleni zmienia nazwę na Zarząd Zieleni Miejskiej.

1963 – Zima stulecia. ZOM posiada 3 pługi, a pracownicy ręcznie kują lód na ulicach i wywożą za miasto.

W latach 60. zlikwidowano wysypisko przy ul. Morskiej, zaś w 1972 roku – przy ul. Gnieźnieńskiej. Powstają nowe wysypiska w Cewlinie i Kretominie.

1965 – ZOM posiada 24 pojazdy mechaniczne.

1976 – Ciężka zima daje się we znaki, pomimo przygotowania sprzętu – 4 piaskarek z pługami, traktora z pługiem, dwóch ładowarek – zapasu piasku i nawiązania współpracy z innymi firmami, ogłoszony został stan klęski żywiołowej.

1979 – Kolejna ciężka zima i stan klęski żywiołowej – 2,5 tysiąca mieszkańców Koszalina uczestniczy w odśnieżaniu dróg.

1978 – Powstaje wysypisko w Sianowie.

W dwudziestoleciu 1960-1980 następuje szereg reorganizacji instytucji miejskich: , m.in. w 1966 MPGK powiększyło się o Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, w 1975 zmieniono nazwę MPGK na PGK.

1985 – PGK przejmuje nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

1989 – Dyrektorem PGK zostaje Tomasz Uciński, pełniący tę funkcję do dziś; zasadniczymi zadaniami było uzupełnienie parku maszynowego, ujednolicenie systemu pojemników do zbiórki odpadów i unowocześnienie wysypiska w Sianowie.

1991 – Rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów i utworzono wysypisko o wysokim standardzie, zaliczające się wówczas do czołówki polskich wysypisk.

2003 – Utworzono sortownię surowców wtórnych w Sianowie, a w 2009 – kwaterę odpadów azbestowych.

Źródło: Strona internetowa PGK Koszalin (http://www.pgk.koszalin.com.pl), [za:] Koszalin7.pl - Info