Odkrycia archeologiczne na Pomorzu

Historia dalsza i bliższa, Pomorze słowiańskie, nieznane wydarzenia, tajemnice.
Windwest

Re: Odkrycia archeologiczne na Pomorzu

Post autor: Windwest » 25 sie 2016, 11:37

Zachodniopomorskie: odkryto osadę z przełomu epoki brązu i żelaza

Archeolodzy odkryli w okolicach Trzcińska-Zdroju (Zachodniopomorskie) osadę z przełomu epoki brązu i żelaza. Naukowcy natknęli się na nią prowadząc badania w miejscu, gdzie wcześniej znaleziono cenny skarb złożony z zabytków pochodzących z epoki brązu.

W 2012 r. na polu leżącym nad Jeziorem Trzygłowskim pod Trzcińskiem-Zdrojem przypadkowo znaleziono cenny zespół zabytków: trzy bransolety nerkowate i siekierkę datowane na V okres epoki brązu (ok. 900-700 p.n.e.). W sierpniu br. archeolodzy z Muzeum Narodowego w Szczecinie przebadali ten teren, aby zweryfikować, czy odkryte wtedy zabytki były pierwotnie wyposażeniem grobu bądź grobów, czy pojedynczym depozytem - tzw. skarbem.

W okolicy Jeziora Trzygłowskiego wykonano szereg sondaży, w tym jeden w miejscu znalezienia zabytków z brązu - powiedział dr Bartłomiej Rogalski (...) - Znaleziony cztery lata temu zespół zabytków zalegał bez kontekstu pod warstwą gleby pochodzenia jeziornego - wskazał Rogalski. - Powierzchnia Jeziora Trzygłowskiego była wówczas znacznie większa. Skraj występowania tego typu gleby uchwycono 30 metrów dalej na północ na nieco wyżej położonym terenie. W tamtejszym wykopie znaleziono pierwsze pozostałości osady, paleniska i jamy z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a zatem współczesne cennemu depozytowi - dodał. Kolejne wykopy wykonane sto metrów dalej pozwoliły odkryć liczne i bardzo dobrze zachowane paleniska, piece i jamy - poinformował Rogalski. Jego zdaniem to prawdopodobnie część tej samej rozległej na ponad hektar osady położonej na południowo-wschodnim stoku wyniesienia opadającego ku ówczesnym brzegom jeziora.

- Znaleźliśmy również sporo ceramiki typowej dla schyłku kultury łużyckiej i kultury pomorskiej, a także dużą liczbę kości zwierzęcych - zaznaczył archeolog. - Odkryta partia osady ma najprawdopodobniej charakter produkcyjny - dodał. - Przyszłe badania w tym miejscu pozwolą wskazać część mieszkalną osady, a być może także i cmentarzysko, czyli cały kompleks osadniczy funkcjonujący na przełomie epoki brązu i żelaza nad Jeziorem Trzygłowskim - ocenił Rogalski.

Archeolodzy mają bardzo rzadko możliwość przebadać wykopaliskowo tak rozległy obszar - stwierdził naukowiec. - Obecnie na Pomorzu Zachodnim nie prowadzi się systematycznych prac wykopaliskowych na stanowiskach z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na taką skalę. Badania pod Trzcińskiem Zdrojem pozwolą rozpoznać cały mikroregion osadniczy wraz z próbą odtworzenia środowiska naturalnego, w jakim funkcjonowali ci ludzie. Sam fakt odkrycia osady i skarbu na jej peryferiach jest ewenementem w regionie - dodał.

Trudno na obecnym etapie badań jednoznacznie zinterpretować odkryty tu depozyt trzech bransolet i siekierki - zastrzegł Rogalski. - Wydaje się, że stanowi on świadectwo obrzędowości mieszkańców odkrytej osady, którzy intencjonalnie wrzucili cenne wota do bagna lub jeziora - powiedział.

Tego typu "ofiary akwatyczne" praktykowano na Pomorzu Zachodnim przez całą epokę brązu - mówił Rogalski. - Szereg cennych zabytków jak sztylety, bransolety i inne ozdoby pochodzi np. z Odry. Z nowszych badań wymienić mogę brązowy napierśnik znaleziony na dnie Małej Iny pod Lubianą. Nie można też wykluczyć chęci ukrycia cennych precjozów w obliczu jakiegoś kataklizmu, np. najazdu, czym także tłumaczy się genezę niektórych skarbów w pradziejach i średniowieczu. W przypadku skarbów wrzucanych do jezior, rzek i bagien teoria ta raczej odpada wobec faktu bezpowrotnej straty tych przedmiotów - dodał.

Prace szczecińskich naukowców są wstępem do szerszego programu badań archeologicznych okolic Trzcińska Zdroju. Wspierają je tamtejszy urząd miasta oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej. Oprócz naukowców biorą w nich udział także studenci archeologii z uniwersytetów w Gdańsku i Szczecinie.

Źródło: Onet/PAP/25 sierpnia 2016

Gogo3

Re: Odkrycia archeologiczne na Pomorzu

Post autor: Gogo3 » 24 wrz 2019, 23:11

Pod Moryniem odkryto obiekt kultowy starszy od egipskich piramid

Gigantyczny obiekt kultowy, starszy niż piramidy egipskie, odkryto w Nowym Objezierzu, niedaleko Morynia. Wybudowali go pierwsi rolnicy, którzy osiedlili się na Pomorzu Zachodnim.
Wielki rondel, bo tak nazywają obiekt archeolodzy ma prawie 120 metrów średnicy - opowiada Archeolog Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- To są takie konstrukcje, które funkcjonowały na terenie Europy w V tysiącleciu przed Chrystusem, więc mają około siedmiu tysięcy lat. Składały się generalnie z kilku rowów, ewentualnie towarzyszyły im drewniane palisady i prowadziło do nich kilka wejść - tłumaczy Matuszewska.

Naukowcy sądzą, że była to świątynia, choć obiekt mógł pełnić również inną rolę. - W pewnych określonych porach roku, kiedy np. miało miejsce przesilenie zimowe czy letnie, to przez te wejścia wpadały promienie słońca. Te obiekty mogły więc pomagać w organizacji codziennego życia. Ludzie ci nie mieli przecież żadnego kalendarza, a musieli jakoś swoje życie organizować, przede wszystkim w trakcie zajęć rolniczych, bo byli już wówczas pierwsi rolnicy - opowiadała Matuszewska.

Badania w Nowym Objezierzu finansuje Narodowe Centrum Nauki.

Źródło: Radio Szczecin, 2019-09-23, 16:32
Grzegorz Gibas

ODPOWIEDZ