Etnocentryzm

Społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska.
Flavi

Etnocentryzm

Post autor: Flavi » 22 lip 2012, 16:45

Bardzo ciekawe uwagi Krzysztofa Ligęzy na Salon24 dotyczące zjawiska etnocentryzmu. Temat jest intrygujący i moim zdaniem wart kontynuowania. Dlatego zakładam ten wątek.

-------------------------------------------------------------
...To jedna z metod, opartych o rozumienie fundamentalnego mechanizmu tworzenia i podtrzymywania więzi we wspólnocie, polegającego na umiejętności odróżniania „swoich” od „obcych”. Z tego rodzi się wspólnotowy etnocentryzm, czyli lokowanie swojej grupy ponad innymi grupami oraz uznawania obowiązujących w jej wnętrzu reguł za nadrzędne kryterium, niezbędne dla właściwej oceny świata i stosowne uzasadnienie grupowych racji.

Wspólnotowa ksenofobia to potencjał nie do przecenienia. Bowiem tylko ona może ochronić wspólnotę przed rozmyciem jej macierzystego kontekstu – w kontekstach cudzych i nieprzyjaznych. I wrogich.
Im szybciej te prawdy przyswoi większość Polaków, tym lepiej - i dla naszej wspólnoty bezpieczniej.

Krzysztof Ligęza
---------------------------------------------------------------

Koszaliniak

Re: Etnocentryzm

Post autor: Koszaliniak » 22 lip 2012, 22:48

Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra — i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat — a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze. Moi kochani: wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować.


Jan Paweł II
Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha 3 czerwca 1979 roku

Ten cytat wyjaśnia, dlaczego w Koszalinie nie ma lokalnej kultury (istnieje tylko kultura urzędowa i organizatorzy "imprez kulturalnych"). Bo nie ma wspólnoty, nie ma więzi i współdziałania.

ODPOWIEDZ