My, Polacy

Społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska.
Flavi

My, Polacy

Post autor: Flavi » 17 sty 2012, 13:36

Ciekawe opinie, wypowiedzi, cytaty o nas, Polakach. Nasze zalety, wady, silne i słabsze strony.

Flavi

Re: My, Polacy

Post autor: Flavi » 17 sty 2012, 13:43

Kazimierz Dąbrowski wyróżnił u Polaków osiem cech dodatnich i dwanaście ujemnych.

Za pozytywne uznał:

1) skłonność do idealizowania, romantyzmu, spirytualizmu, mistycyzmu;
2) odwagę, bohaterstwo, rycerskość, donkiszoterię;
3) humanitaryzm, łagodność, wspaniałomyślność, brak okrucieństwa;
4) szczerość, prawdomówność, wierność, dotrzymywanie zobowiązań;
5) gościnność, szczególnie wobec obcych z odległych stron;
6) upór, podatność na rozwój;
7) poczucie wolności, niezależności, indywidualności;
8) duże zdolności w różnych dziedzinach.

A negatywnymi są:

1) nadmierna pobudliwość emocjonalna, labilność, słomiany ogień, podejrzliwość, nieufność, niecierpliwość, stosowanie zasady wszystko albo nic;
2) lekkomyślność, powierzchowność, skłonność do pochopnej syntezy, branie pragnień za rzeczywistość;
3) personalizm, uwzględnianie ogólnego wrażenia (gestu, uśmiechu, sposobu bycia) zamiast przesłanek obiektywnych;
4) klikowość, podatność na oddziaływanie nielicznych, lecz dobrze zorganizowanych zespołów;
5) skłonność do prywaty, opozycji, protestów, warcholstwa;
6) tolerancja bezkarności;
7) słabe uzdolnienia organizacyjne (polska improwizacja);
8) brak ciągłości wysiłku umysłowego;
9) kult niekompetencji;
10) niedbałość o ludzi wartościowych;
11) egocentryzm;
12) brak właściwej samooceny.Julian Ochorowicz twierdził, że Polacy mają umysły bardzo lotne, lecz mało ścisłe. Przez to w Polsce "co głowa, to rozum".

Źródło: ZeZeM./17 stycznia 2012/Salon24

Prof. dr Kazimierz Dąbrowski (1902-1980) - polski psycholog kliniczny, psychiatra, filozof oraz pedagog, twórca teorii dezintegracji pozytywnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii klinicznej, higieny psychicznej, psychiatrii oraz pedagogiki.

Krzysztof
Administrator
Posty: 800
Rejestracja: 26 paź 2008, 22:18
Lokalizacja: Koszalin

Re: My, Polacy

Post autor: Krzysztof » 17 sty 2012, 14:08

Józef Piłsudski, jeden z największych Polaków, o Polakach.

1. Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek i określeń, które po mojej śmierci zostaną, a które naród polski stawiają w rzędzie idiotów.

2. Jeśli dawniej poeta mógł powiedzieć o Polakach, że –sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi, to teraz z większą dozą prawdy można stwierdzić, że sęp wyjada serce pozostawiając mózg, a raczej móżdżek.

3. Jednym z przekleństw naszego życia, jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków.

4. Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi.

5. Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski.

6. Przeciwdziałanie oszczerstwu, jako metodzie politycznej, jest jednym z najtrudniejszych naszych działań społecznych, jest rzeczą wielką, na którą, gdyby Polska się zdobyła, zdobyłaby wielką siłę.

7. Każde nadużycie, każde łajdactwo było dobrym wtedy, gdy zrobił je członek własnej partii, złym zaś tylko wtedy, gdy robił je członek innej partii.

8. Jeżeli nie jesteśmy zdolni do rządzenia się sami, to uwiecznijmy okupację.

9. W Polsce wszyscy krzyczą, iż posiadają większość.

10. Słabość ma zawsze jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich słów bez treści.

11. Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie, bez zdobycia się na opór czynny, znosić gospodarki bandytów, podtrzymywanych przez władze, i władz, podtrzymywanych przez bandytów.

ODPOWIEDZ