Porozumienie Polskie

Społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska.
wojt

Porozumienie Polskie

Post autor: wojt » 07 lis 2011, 15:39

APEL

Zebrani w Katowicach w dniu 5 listopada 2011 r. przedstawiciele ugrupowań niepodległościowych i pro-społecznych, zwracają się do wszystkich działaczy środowisk patriotycznych, by w obecnej sytuacji zaistniałej w naszym kraju poświęcili się budowaniu szerokiego ruchu politycznego, skupiającego różne środowiska, stowarzyszenia, organizacje niepodległościowe, chrześcijańskie, narodowe, ludowe, osób działających dla dobra Polski i Polaków na różnym polu – jako otwartego ogólnonarodowego ruchu społecznego - FEDERACJI suwerennych środowisk (działających autonomicznie i solidarnie jak np. Partia Republikańska w USA).

Wieloletnie doświadczenie działania „monolitycznych” partii politycznych, o strukturach kierowanych „z góry” (co wynika z natury partyjnej ordynacji wyborczej do Sejmu) niesie z sobą konflikty oraz oznacza niekontrolowaną władzę partyjnego aparatu a w konsekwencji zamkniecie się na postulaty społeczeństwa.
W naszym głębokim przekonaniu cele takiej FEDERACJI powinny obejmować najważniejsze problemy ustrojowe państwa:

- zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych i likwidację antyobywatelskiego rozwiązania jakim są tzw. listy partyjne, na gruncie których właśnie wyrasta niekontrolowana przez nikogo władza oligarchów;

- głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości – wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów oraz ławy przysięgłych czyli ustanowienie społecznej kontroli nad władzą sądowniczą;

- zabezpieczenie ekonomicznych warunków egzystencji społeczeństwa poprzez m.in. ustanowienie państwowej kontroli nad działalnością wielkich banków i instytucji finansowych;

- włączenie do współodpowiedzialności za państwo polskie młodych Polaków, którzy są spychani na margines. Kolejne rządy nie prowadzą z osobami urodzonymi od lat 80-tych XX w. żadnej debaty ani nie prezentują im żadnych perspektyw na godne życie w przyszłości - pozostawiając im jedynie poszukiwanie kolejnych umów śmieciowych lub wyrzucając na emigrację.

- zabezpieczenie prawa społeczeństwa do uzyskiwania rzetelnej informacji z mediów. Niedopuszczalna jest obecna sytuacja, w której właściciele głównych koncernów medialnych stanowią poważną siłę polityczną, angażując się po jednej ze stron politycznego sporu i przez jawnie stronnicze działania manipulują opinią publiczną.

Lista zasadniczych zagadnień ma charakter otwarty do dyskusji

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w budowaniu takiej szerokiej FEDERACJI, narodowego i obywatelskiego ruchu, w którym postulaty programowe różnych nurtów społeczno-politycznych będą mogły być swobodnie wyrażane, w wolnej debacie, bez napiętnowania i wykluczenia ze strony „jedynie słusznego” kierownictwa.

Proponujemy roboczą nazwę FEDERACJI: Porozumienie Polskie.

Tylko działanie w takiej szerokiej formule daje szansę na prawdziwe odzyskanie suwerenności przez Polskę i Polaków! Zamiast jałowych sporów proponujemy współpracę i życzliwość. Wielokrotnie działając solidarnie odnosiliśmy zwycięstwa.

Kornel Morawiecki
Przywódca opozycji demokratycznej w PRL, założyciel „Solidarności Walczącej”
Elżbieta Postulka
Lider Krajowej Wspólnoty Emerytów, Rencistów i Kombatantów
Janusz Sanocki
Lider Ligi Nyskiej, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”
Adam Słomka
Przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
Adam Wędrychowicz
stowarzyszenie Polska Racja Stanu „Piast”
Zygmunt Miernik
Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych
Mariusz Cysewski, Jan Jączek
Koordynatorzy „Stowarzyszenia na rzecz Praworządności”

Czas - zgodnie z zapisem art. 4 Konstytucji RP - przywrócić zwierzchnictwo Narodu nad instytucjami własnego Państwa!

Katowice 5 listopada 2011 r.