10 Praw i Zasad Internetu

Społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska.
Flavi

10 Praw i Zasad Internetu

Post autor: Flavi » 23 cze 2011, 20:59

Niniejszy dokument zawiera podstawowe prawa i zasady, na których powinno się opierać funkcjonowanie Internetu. Autorem publikacji jest Koalicja na Rzecz Regulacji Prawa Internetowego (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition) – międzynarodowe forum skupiające organizacje i osoby indywidualne lobbujące na rzecz praw człowieka w Internecie. Postulaty wymienione na poniższej liście są realizacją międzynarodowych praw człowieka w nowej przestrzeni życia społecznego. Wywodzą się one z postanowień zawartych w Karcie Praw Człowieka w Internecie, [dostępnej na razie tylko w wersji beta.]

Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym, jest przestrzenią, która stwarza szerokie możliwości do realizacji praw człowieka. Ważne jest, zatem, by zarówno osoby prywatne, jak i podmioty działające w sektorze publicznym przestrzegały i chroniły prawa człowieka w sieci. Należy podjąć takie działania, by funkcjonowanie i rozwój Internetu w możliwie jak najszerszym zakresie umożliwiał egzekwowanie wspomnianych praw. Poniższe zasady mają pomóc w realizacji wizji Internetu jako przestrzeni, w której prawa człowieka są priorytetem.

1) Zasada uniwersalności i równości
Każdy przychodzi na świat jako wolna istota. Godność, którą posiada uprawnia go do równego dostępu do praw, które muszą być szanowane, chronione i realizowane w sieci.

2) Zasada praworządności i sprawiedliwości społecznej
Internet jest przestrzenią, gdzie propaguje się, chroni oraz realizuje prawa człowieka. Sprawiedliwość społeczna obowiązuje również online. Każdy internauta ma obowiązek szanować prawa przysługujące innym użytkownikom.

3) Zasada dostępności
Każdemu przysługuje równy dostęp do bezpiecznego i nieocenzurowanego Internetu.

4) Zasada wolności słowa i stowarzyszania się
Każdy użytkownik ma prawo do wyszukiwania, pobierania i publikowania informacji. Informacje te nie mogą podlegać ocenzurowaniu ani innym podobnym ograniczeniom. Ponadto, każdy ma prawo do stowarzyszania i identyfikowania się za pomocą Internetu z określonymi grupami o charakterze politycznym, społecznym lub kulturalnym.

5) Prawo do prywatności i ochrony danych
Każdy internauta ma prawo do prywatności w sieci. Po pierwsze oznacza to, że nikt nie ma prawa do monitorowania jego aktywności w Internecie, po drugie, oznacza to prawo do szyfrowania informacji i po trzecie - prawo do zachowania anonimowości w sieci.

6) Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa musi być respektowane, chronione oraz realizowane w Internecie. Nikt nie ma prawa naruszać niniejszych praw, ani stosować ich do naruszania innych praw człowieka w Internecie.

7) Zasada różnorodności
W sieci należy propagować językową i kulturową różnorodność oraz nowe techniczne i strategiczne rozwiązania. Internet powinien być środowiskiem rozwoju dla różnorodnych idei i poglądów.

8) Zasada dostępu do informacji
Każdemu użytkownikowi przysługuje równy dostęp do informacji, która nie może podlegać filtrowaniu, systemom kontroli przepływu danych, ani dyskryminacji z przyczyn politycznych, ekonomicznych, ani jakichkolwiek innych.

9) Zasada standaryzacji i regulacji
Infrastruktura Internetu, systemy komunikacji, a także format danych powinny opierać się na standardach, które zapewnią interoperacyjność sieci i usług oraz równe możliwości publikowania i dostępu do informacji.

10) Zasada zarządzania zasobami sieciowymi
Prawa człowieka i sprawiedliwość społeczna muszą stanowić prawne i normatywne podstawy funkcjonowania Internetu i zarządzania jego zasobami. Siecią, w sposób przejrzysty, powinno zarządzać wiele różnych podmiotów – przy poszanowaniu zasad otwartości, pluralizmu i odpowiedzialności.


Internet Rights and Principles Dynamic Coalition/ Translated by Maciej Małaj

Krzysztof
Administrator
Posty: 800
Rejestracja: 26 paź 2008, 22:18
Lokalizacja: Koszalin

Re: 10 Praw i Zasad Internetu

Post autor: Krzysztof » 23 cze 2011, 21:04

10 INTERNET RIGHTS AND PRINCIPLES - wersja angielska

This document defines ten key rights and principles that must form the basis of Internet governance. They have been compiled by the Internet Rights and Principles Dynamic Coalition (IRP), an open network of individuals and organisations working to uphold human rights in the Internet environment. The principles are rooted in international human rights standards, and derive from the coalition's emerging Charter of Human Rights and Principles for the Internet.

The Internet offers unprecedented opportunities for the realisation of human rights, and plays an increasingly important role in our everyday lives. It is therefore essential that all actors, both public and private, respect and protect human rights on the Internet. Steps must also be taken to ensure that the Internet operates and evolves in ways that fulfill human rights to the greatest extent possible. To help realise this vision of a rights-based Internet environment, the 10 Rights and Principles are:

1) Universality and Equality
All humans are born free and equal in dignity and rights, which must be respected, protected and fulfilled in the online environment.

2) Rights and Social Justice
The Internet is a space for the promotion, protection and fulfilment of human rights and the advancement of social justice. Everyone has the duty to respect the human rights of all others in the online environment.

3) Accessibility
Everyone has an equal right to access and use a secure and open Internet.

4) Expression and Association
Everyone has the right to seek, receive, and impart information freely on the Internet without censorship or other interference. Everyone also has the right to associate freely through and on the Internet, for social, political, cultural or other purposes.

5) Privacy and Data Protection
Everyone has the right to privacy online. This includes freedom from surveillance, the right to use encryption, and the right to online anonymity. Everyone also has the right to data protection, including control over personal data collection, retention, processing, disposal and disclosure.

6) Life, Liberty and Security
The rights to life, liberty, and security must be respected, protected and fulfilled online. These rights must not be infringed upon, or used to infringe other rights, in the online environment.

7) Diversity
Cultural and linguistic diversity on the Internet must be promoted, and technical and policy innovation should be encouraged to facilitate plurality of expression.

8) Network Equality
Everyone shall have universal and open access to the Internet's content, free from discriminatory prioritisation, filtering or traffic control on commercial, political or other grounds.

9) Standards and Regulation
The Internet's architecture, communication systems, and document and data formats shall be based on open standards that ensure complete interoperability, inclusion and equal opportunity for all.

10) Governance
Human rights and social justice must form the legal and normative foundations upon which the Internet operates and is governed. This shall happen in a transparent and multilateral manner, based on principles of openness, inclusive participation and accountability.

ODPOWIEDZ