Metapolityka

Społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska.
Kleeve

Metapolityka

Post autor: Kleeve » 25 kwie 2014, 06:32

METAPOLITYKA (niem. Metapolitik, ang. Metapolitics, franc. métapolitique, wł. metapolitica, hiszp. metapolítica - od gr. metá = poza, po + gr. politiká) - interdyscyplinarna, teoretyczno-praktyczna wiedza o przedpolitycznych zasadach podstawowych i celu finalnym polityki, rozważanej w oglądzie całokształtu ludzkiej kultury, w świetle prawa naturalnego oraz przez odniesienie do nadprzyrodzoności, intencjonalnie określająca także konieczne dla istnienia dobrego społeczeństwa reguły ładu politycznego; inaczej - filozofia polityki, zawierająca jej teorię bytu (metafizykę), teorię poznania (epistemologię) i teorię wartości (aksjologię), zazwyczaj także przechodząca w teologię polityczną.

Źródło: Prof. Jacek Bartyzel - rozwinięcie hasła

Kleve

Re: Metapolityka

Post autor: Kleve » 25 kwie 2014, 06:32

Nc się nie zmieni tak długo jak długo będziemy siebie (mniejszość) - wyżej wykształconych od większości - uważali za bardziej predestynowanych do stanowienia prawa - niż większość. Bojąc się demokracji - w sposób zawoalowany legitymizujemy oligarchie. Oligarchie wpisują sobie w konstytucje demokrację i zyskują - przy milczącej postawie wystraszonych wykształconych (możliwością demokracji) - akceptację legalności swej autokratyczności - w świetle prawa iędzynarodowego. A "prawo międzynarodowe" - to opinia oligarchii z innych państw. Tak powstała (globalna) sieć oligarchii blokujących stanowienie prawa wolą większości społeczeństw.

Tych, którzy to rozumieją i akceptują - nazywam szubrawcami. Tych, którzy tego nie rozumieją i akceptują przez litość - nie nazywam durniami. Durnie nienazwani zajmują się wszystkim innym - poza działaniami na rzecz stanowienia prawa większością obywateli.

Dlatego twierdzę, że współpracować z władzą, lub oczywiście być u władzy mogą jedynie durnie, lub szubrawcy.

Źródło: Znalezione w sieci, brak źródła

ODPOWIEDZ