Prof. Gerard Labuda

Koszalinianie - dawni i współcześni, dalecy i bliscy, znani i nieznani.
Flavi

Prof. Gerard Labuda

Post autor: Flavi » 01 paź 2010, 20:21

Dzisiaj (piątek 1 października 2010) zmarł w wieku 94 lat jeden z najwybitniejszych historyków Pomorza i Słowiańszczyzny - prof. Gerard Labuda. Od dawna z Andrzejem nosiliśmy się z zamiarem założenia wątku, a nawet dotarcia do Profesora w Poznaniu, ale ciągle coś stawało na przeszkodzie. Niestety, po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie ks. Twardowskiego: "Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą". W Koszalinie i w każdym większym mieście Pomorza powinien był być uhonorowany, jego zasługi w odkrywaniu naszego miejsca na ziemi - Pomorza - są nie do ocenienia. Żegnamy Cię Profesorze.

Obrazek

Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Gość

Re: Prof. Gerard Labuda

Post autor: Gość » 02 paź 2010, 08:52

Wspomnienie pośmiertne napisane przez Andrzeja:
koszalin7.pl pisze:Prof. Gerard Labuda - ostatni z wielkich

W wieku 94 lat zmarł w piątek 1 października w Poznaniu wielki polski historyk prof. Gerard Labuda, badacz średniowiecza, dziejów Słowiańszczyzny, Pomorza i Kaszub. Był chyba najwybitniejszym z żyjących polskich historyków, nestorem tych nauk w Polsce, "ostatnim z wielkich" w długim pokoleniowym łańcuchu polskich slawistów i pomeranistów. Nie sposób wyobrazić sobie stanu współczesnej wiedzy historycznej o Słowiańszczyźnie i Pomorzu bez jego znakomitych prac, często o fundamentalnym charakterze. Był autorem propozycji najstarszego zapisanego zdania w języku polskim ("Gorze nam się stało" - zdanie miał wypowiedzieć książę Henryk Pobożny w trakcie bitwy pod Legnicą). Był redaktorem wydawanego od 1969 roku monumentalnego dzieła "Historia Pomorza", składającego się z czterech tomów obejmujących jedenaście ksiąg. Za dzieło swojego życia, niejako testament naukowy, uznał ostatnią swoją książkę - "Historia Kaszubów w dziejach Pomorza". W jednym z pożegnalnych listów wyznał, że chciałby być pochowany na Kaszubach.

"Kaszub równy Długoszowi" - jak napisała o nim jedna z gazet - miał ogromne zasługi dla wykształcenia się stanu świadomości historycznej współczesnych mieszkańców Pomorza Zachodniego, pozwalając im poczuć się dziedzicami tej ziemi. Swoją pracą naukową budował poczucie tożsamości pomorskiej, wypływającej ze słowiańskich pradziejów tej krainy, Kaszubskiego rdzenia oraz dziejów pierwszej dynastii pomorskiej Gryfitów. Rozbudzał zainteresowania całych powojennych pokoleń Pomorzan, przełamywał poczucie wyobcowania, nadawał sens naszej obecności tutaj, sprawiał, że nie czuliśmy się przybyszami znikąd. Niezwykle ceniony i szanowany na Pomorzu, był Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska (1994), Honorowym Obywatelem Miasta Szczecina (2007). W Koszalinie, pomysł uhonorowania Profesora narodził się w kręgu Komitetu Obywatelskiego Miasta Koszalina, jednak oczekiwanie na lepszy klimat dla tego typu przedsięwzięć, nie pozwoliło zrealizować tych planów.

W jego dorobku naukowym jest ponad 1600 prac, w tym liczne artykuły i prace zbiorowe. Był autorem m.in. "Studiów nad początkami państwa polskiego", "Słowiańszczyzny pierwotnej", "Polskiej granicy zachodniej. Tysiąc lat dziejów politycznych". Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek i kilkaset rozpraw i artykułów. Redagował m.in. "Historię dyplomacji", "Słownik starożytności słowiańskich" i "Polski Słownik Biograficzny". Zajmował się także edycją źródeł (w tym skandynawskich i anglosaskich) do historii Słowiańszczyzny.

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1986), UMK (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995), Warszawskiego (1996) oraz Szczecińskiego (2003).

Odszedł wielki historyk, naukowiec, wychowawca, Polak, Kaszuba. (ah)

flawiusz

Re: Prof. Gerard Labuda

Post autor: flawiusz » 02 paź 2010, 08:53

Prof. Gerard LABUDA - urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz, naukę rozpoczął w rodzinnym domu, kontynuował ją w szkole powszechnej w Luzinie. Znając dwa języki i wykazując nieprzeciętne zdolności, po kilku tygodniach pobytu w szkole, został przeniesiony od razu do trzeciej klasy. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Wejherowie, w 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim, był uczniem profesorów Kazimierza Tymienieckiego i Józefa Widajewicza. Napisana podczas studiów monografia o biskupie Chrystianie zyskała status monumentalnej pozycji w polskiej historiografii. Pracował jako archiwista, zaś w roku akademickim 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Po wybuchu wojny kontynuował studia na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, gdzie w 1943 roku otrzymał tytuł magistra (Polska i krzyżacka misja w Prusach), doktorat obronił w 1944 roku (Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej), habilitacja w 1946 roku na Uniwersytecie Poznańskim (Studia nad początkami państwa polskiego). Jeszcze w czasie wojny wykładał w filii Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Kielcach.

Od 1950 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego, od 1953 r. także w Instytucie Historii PAN - tamże na czele Zakładu Historii Pomorza. W latach 1962-1965 pełnił funkcję rektora UAM. Od 1964 r. członek korespondent PAN, od 1968 r. członek rzeczywisty, w latach 1972-1980 prezes oddziału poznańskiego, w latach 1984-1989 wiceprezes; w latach 1989-1994 prezes reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności, następnie prezes honorowy. Związany był również z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. W latach 1972-1975 i 1980-1981 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmuszony do zaprzestania pracy naukowej na UAM po 1968 roku (jego dwaj synowie brali udział w protestach Marca 1968), kontynuował badania w Instytucie Historii PAN. W latach późniejszych wrócił do UAM, by nadal (choć już bez wynagrodzenia) kierować do emerytury w 1986 roku pracami swojego zakładu.

Cris

Re: Prof. Gerard Labuda

Post autor: Cris » 09 paź 2010, 22:58

Wklejam notkę z pierwszej strony koszalin7.pl ku pamięci, później może się gdzieś zawieruszyć. Zapraszam do dyskusji.

Obrazek

W Luzinie na Kaszubach odbył się dzisiaj (sobota, 9 października) pogrzeb prof. Gerarda Labudy. Wielki polski naukowiec został odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył premier Donald Tusk. – Dla Polski i polskiej państwowości obecność i praca prof. Gerarda Labudy miała znaczenie bezcenne. Jego życie i dzieło pokazuje, że dla siły i trwałości państwa wielkie znaczenie ma świadomość historyczna i świadomość swoich korzeni – powiedział premier. Podkreślił szczególne przywiązanie prof. Gerarda Labudy do Pomorza i Kaszub. – Dzieło, książki, artykuły, i całe życie prof. Labudy to świadectwo witalności Kaszubów – zaznaczył. – Tacy ludzie zdarzają się bardzo rzadko w historii, dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni profesorowi, za to, co dla nas zrobił. (cytaty za: Centrum Prasowe Rządu). Premier powiedział również, że przybył pożegnać profesora jako student, którzy uczył się z jego książek oraz jako Kaszub.

Na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej ukazał się komunikat: "8 października br. podczas Mszy Świętej w Kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasz Nałęcz odczytał list skierowany przez Prezydenta RP do rodziny prof. Gerarda Labudy oraz przekazał na ręce najbliższej rodziny Profesora odznakę nadanego pośmiertnie Orderu Orła Białego. Order został nadany prof. Gerardowi Labudzie w uznaniu znamienitych zasług dla nauki polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej".

Treść listu Prezydenta Bronisława Komorowskiego do rodziny prof. Gerarda Labudy:

Uczestnicy uroczystości pożegnania
śp. Pana Profesora Gerarda Labudy
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Gorze nam się stało! Jedynie tymi słowami, które książę Henryk Pobożny wypowiedział na polu bitwy legnickiej, a które są być może – jak dowodził śp. Pan Profesor Gerard Labuda – najstarszym zapisanym zdaniem w języku polskim, oddać możemy żal po śmierci tego wielkiego uczonego. Odszedł nestor polskich nauk historycznych, wybitny mediewista, ostatni z tych najznakomitszych badaczy, którzy przenieśli w okres powojenny etos i tradycje akademickie dwudziestolecia, zapewniając ciągłość formacji kolejnych pokoleń intelektualistów polskich.

Wiadomości o Jego pogarszającym się samopoczuciu, chorobie i śmierci ogromnie nas zasmuciły. Samemu mając zaszczyt należeć do cechu historyków, jestem przekonany, że tak odczuwało całe środowisko polskich badaczy dziejów. Wiemy też jednak – i to pragnę dzisiaj podkreślić – iż nie wszystek On umarł. Żyją Jego prace, z których ostatnia, poświęcona ulubionej przezeń analizie źródłoznawczej, nie zdążyła już trafić z drukarni na Jego biurko. Żyją i pracują owocnie na niwie uniwersyteckiej dziesiątki magistrów, doktorów i profesorów – Jego naukowych uczniów, a zarazem duchowych dzieci. Żyje wreszcie w naszej pamięci On sam – Jego postawa jako rzetelnego uczonego i dobrego, wielkodusznego człowieka. I jestem przekonany, że to wspomnienie przechowamy wszyscy w sercach i umysłach, bo komu raz było dane Go spotkać, ten wie, że osobowości takiego formatu zapomnieć nie sposób.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej pochylam głowę na znak hołdu dla śp. Pana Profesora Gerarda Labudy. W uznaniu Jego osiągnięć badawczych podjąłem decyzję o uhonorowaniu Go najwyższym polskim odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego. Cześć Jego pamięci!

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

krebs

Re: Prof. Gerard Labuda

Post autor: krebs » 09 paź 2010, 23:19

Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań wydało książkę:
Józef Dobosz (red.), Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy

Obrazek

Publikacja przygotowana z okazji 90. rocznicy urodzin prof. Gerarda Labudy i 70-lecia pracy naukowej wybitnego historyka, mediewisty, badacza początków państwa polskiego. Książka zawiera: artykuł biograficzny prof. G. Labudy (Tomasz Schramm) oraz 10 referatów z konferencji poświęconej twórczości naukowej prof. G. Labudy, opracowanych przez uznanych autorów:

SPIS TREŚCI

WSTĘP - Józef Dobosz

TOMASZ SCHRAMM (Poznań)
Gerard Labuda - zarys biografii

HENRYK SAMSONOWICZ (Warszawa)
Gerarda Labudy badania nad historią kultury

BRYGIDA KURBIS (Poznań)
Źródło w historycznych dociekaniach Gerarda Labudy

JERZY WYROZUMSKI (Kraków)
Historia społeczna w badaniach naukowych Gerarda Labudy

JERZY KŁOCZOWSKI (Lublin)
Gerard Labuda - historyk wczesnego chrześcijaństwa polskiego

ROMAN MICHAŁOWSKI (Warszawa)
Początki państwa polskiego w badaniach naukowych Gerarda Labudy

IVAN HLAVACEK (Praga)
Ćesky- kontext dila Gerarda Labudy

JERZY STRZELCZYK (Poznań)
Gerard Labuda jako historyk wczesnej Słowiańszczyzny i kontaktów słowiańsko-niemieckich

TOMASZ JASIŃSKI (Poznań)
Dzieje Zakonu Krzyżackiego w dorobku naukowym Profesora Gerarda Labudy

BOGDAN WACHOWIAK (Poznań)
Pomorze - Brandenburgia - Prusy w badaniach naukowych Gerarda Labudy

WOJCIECH WRZESIŃSKI (Wrocław)
Polskie Ziemie Zachodnie i Północne w historycznej twórczości naukowej Gerarda Labudy

BIBLIOGRAFIA prac Profesora Gerarda Labudy za lata 1935-2006.

WYKAZ ważniejszych skrótów

Lobb

Re: Prof. Gerard Labuda

Post autor: Lobb » 07 sie 2016, 04:28

https://www.youtube.com/watch?v=wVfSKtOUqRk

Film dokumentalny z cyklu „Wybitne postacie Uniwersytetu” poświecony postaci wybitnego historyka i mediewisty – profesora Gerarda Labudy. W swojej pracy naukowej zajmował się historią powszechną i historią Polski oraz historią słowiańszczyzny w tym historią Pomorza i Kaszub. W latach 1962 - 65 pełnił obowiązki rektora UAM, był także wiceprezesem PAN i prezesem PAU. Jest autorem ponad 2000 prac naukowych w tym 30 książek. Wychowawca wielu znakomitych historyków polskich.

INFO o filmie
Opublikowany 18.01.2016
Kategoria: Społeczne i non-profit
Licencja: Standardowa licencja YouTube
Muzyka: „Homecoming Pour L'amour D'une Femme (Live)”, wykonawca: Zbigniew Preisner (iTunes)

ODPOWIEDZ