Ks. Kazimierz Bednarski

Koszalinianie - dawni i współcześni, dalecy i bliscy, znani i nieznani.
koszaliniak

Ks. Kazimierz Bednarski

Post autor: koszaliniak » 19 maja 2017, 21:02

Ks. prałat dr Kazimierz Bednarski

Ks. Kazimierz Bednarski

Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy (archidiecezja częstochowska). Wyświęcony 9 maja 1976 r. w Białogardzie w kościele Mariackim przez bp. Ignacego Jeża. 1 czerwca 1976 r. mianowany wikariuszem w Karlinie, natomiast 16 maja 1978 r. przeniesiony na równorzędne stanowisko w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim. 28 grudnia 1979 r. został pierwszym zarządcą nowo utworzonej samodzielnej wikarii parafialnej w Suliszewie. 18 czerwca 1980 r. skierowany do Koszalina w celu budowy nowego kościoła na Osiedlu Północ. Aby umożliwić to zadanie dodatkowo, 12 sierpnia 1980 r., został mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, z której 4 listopada 1980 r. została wydzielona nowa parafia pw. Ducha Świętego. Ustanowiony pierwszym proboszczem nowej parafii 4 listopada 1980 r. Biskupi koszalińsko-kołobrzescy na przestrzeni lat powierzali mu różne funkcje, m.in.: 5 września 1983 r. został diecezjalnym referentem duszpasterstwa młodzieży żeńskiej; 23 kwietnia 1989 r. mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu (od 25 października 2000 r. kanonik gremialny, a od 29 września 2001 r. kanonik prepozyt tejże kapituły); 3 stycznia 1991 r. został członkiem Komitetu Diecezjalnego VI Światowego Dnia Młodzieży, a 4 grudnia 1991 r. członkiem diecezjalnej komisji II Polskiego Synodu Plenarnego. Od 1 marca 2009 r. do 25 sierpnia 2011 r. był administratorem nowej parafii pw. bł. Teresy z Kalkuty w Koszalinie. Od grudnia 1993 r. jest kapelanem honorowym Ojca Świętego – Prałatem. W latach 2008-2011 był dziekanem dziekanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Był również współorganizatorem wizyty św. Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 r. oraz powierzono mu opiekę duszpasterską nad rzemieślnikami w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 5 listopada 1996 r. na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu obronił rozprawę doktorską pt. „Motywy biblijne powieści Jerzego Andrzejewskiego "Bramy Raju”. Budowniczy ośrodka parafialnego (kościół, plebania, dom parafialny, klasztor sióstr felicjanek, dwa budynki szkół katolickich, sklep parafialny, apteka parafialna i boiska sportowe) pw. Ducha Świętego w Koszalinie, założyciel i dyrektor Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Koszalinie (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu na początku XXI w. tytuł „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000”.

Janusz

Re: Ks. Kazimierz Bednarski

Post autor: Janusz » 13 cze 2017, 08:33

PRZEPIS NA WYPOCZYNEK

Przepis na integrującą ludzi imprezę wypoczynkową i rekreacyjną. Proboszcz, wspaniały społecznik i duszpasterz, zarządzający zbudowaną od podstaw parafią z pięknym kościołem parafialnym, spełniającym także rolę sanktuarium narodowego, dwoma szkołami katolickimi oferującymi naukę na najwyższym poziomie z wychowaniem patriotycznym i chrześcijańskim, z salami konferencyjnymi i terenami rekreacyjno-sportowymi. Prezydent miasta, z dobrze zorganizowanymi i efektywnymi instytucjami, które z powodzeniem mogłyby podjąć trud organizacji imprez ogólnopolskich, a nawet europejskich (podczas przypadkowego spotkania w Sejmie z Jackiem Kurskim wspomniałem, że Koszalin z marszu może zorganizować Festiwal Piosenki odbywający się dotąd w Opolu). Jedna z największych w Polsce spółdzielni mieszkaniowych i jej rady osiedli z rozbudowaną działalnością społeczno-wychowawczą, służącą dzieciom oraz emerytom i rencistom.

Te trzy podmioty, od lat ze sobą współpracujące w interesie lokalnej społeczności, stworzyły model, który można określić jako wzorcowy. Impreza z mnóstwem atrakcji dla dzieci, całych rodzin i seniorów, gromadzi zespoły folklorystyczne z całego miasta i sporej części regionu, wywołując duże zainteresowanie. W Koszalinie żywiołowo rozwija się ruch folklorystyczny, chórowy i taneczny seniorów, sięgający także do folkloru przedwojennych autochtonów (Słowińcy, Jamneńcy, Kaszubi). Z przyjemnością uczestniczę we wszystkich imprezach z udziałem ludzi, dla których śpiew i taniec stały się pasją.

Poseł Stefan Romecki (FB, dostęp 13.06.2017)

siostra Konsolata

Re: Ks. Kazimierz Bednarski

Post autor: siostra Konsolata » 07 mar 2018, 11:51

Ks. KAZIMIERZ BEDNARSKI - 100 LAT NA 70 LAT ŻYCIA!

Ks. Kazimierz Bednarski, jeden z najwybitniejszych Koszalinian, od 38 lat proboszcz parafii Ducha Świętego w Koszalinie, współorganizator wizyty Jana Pawła II w Koszalinie (1991) - obchodził w niedzielę swoje 70 urodziny.

Parafia Ducha Świętego w Koszalinie znana jest z wielu inicjatyw społecznych, m.in. festynów rodzinnych organizowanych wspólnie z koszalińskim ratuszem i spółdzielnią "Przylesie", corocznego festiwalu "Spotkania z folklorem", spotkań z wybitnymi osobami organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej, inicjatyw medialnych podejmowanych przez katolików świeckich, działalności trzeźwościowej (coroczna ogólnopolska pielgrzymka trzeźwości na Górę Chełmską), działalności bibliotecznej i upowszechniania czytelnictwa. Przy parafii działa znana z osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych szkoła katolicka. Od kilku lat parafia aspiruje do roli "Sanktuarium Św. Jana Pawła II wzywającego Ducha Świętego". Tytuł nawiązuje do słynnych słów "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!" wypowiedzianych przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku i powtórzonych w 1991 roku, u progu polskiej niepodległości, na lotnisku w Koszalinie.

Ks. Kazimierz Bednarski jest doktorem nauk biblijnych, pedagogiem, dyrektorem i współtwórcą Katolickiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II. Był pierwszym kapłanem w Polsce, który otrzymał nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego, przyznaną za pracę organiczną dla Polski. Pochodzi z parafii Brzeźnica k. Radomska, opromienionej sławą Jana Długosza. Po otrzymaniu dyplomu nauczyciela pracował wśród dzieci i młodzieży, pełniąc odpowiedzialne stanowiska w Ludowych Zespołach Sportowych i w Związku Harcerstwa Polskiego. Studiował w Krakowie, Gościkowie-Paradyżu, Łodzi i Poznaniu. 9 maja 1976 z rąk biskupa Ignacego Jeża przyjął święcenia kapłańskie w Białogardzie. W jubileuszowym roku 2000, Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu tytuł "Proboszcza roku".

Źródło: Koszalin7.pl, 7 marca 2018.

ODPOWIEDZ