Henryk Janocha

Koszalinianie - dawni i współcześni, dalecy i bliscy, znani i nieznani.
udo

Henryk Janocha

Post autor: udo » 24 maja 2016, 11:04

Zmarł Henryk Janocha wybitny badacz słowiańszczyzny z Koszalina.... warto to odnotować.

Admini

Re: Henryk Janocha

Post autor: Admini » 24 maja 2016, 11:09

Rzeczywiście, odszedł wybitny koszaliński archeolog. Jedynym opisem działalności Henryka Janochy jest pośmiertne wspomnienie zamieszczone na stronach internetowych Muzeum w Koszalinie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Henryka Janochy, archeologa, muzealnika, badacza średniowiecznych dziejów Pomorza, wieloletniego kierownika Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie.

Henryk Janocha (1931-2016)
W roku 1956 ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją drogę zawodową rozpoczął w Muzeum Okręgowym w Toruniu w dziale archeologicznym. W 1958 roku przyjechał do Koszalina, gdzie podjął pracę w dziale archeologicznym muzeum jako zastępca kierownika. Od tego momentu swoje życie związał z Koszalinem i archeologią pomorską. W latach 1974-1997 sprawował funkcję kierownika działu archeologii. Rozpoczynał badania wykopaliskowe na dwóch stanowiskach związanych z ośrodkami pielgrzymkowymi: na Górze Chełmskiej oraz na wzgórzu Świątki koło Szczecinka. W międzyczasie prowadził również badania przy konkatedrze w Kołobrzegu, we współpracy z prof. Lechem Leciejewiczem i prof. Franciszkiem Wokrojem. W latach 60. XX wieku prowadził wykopaliska na terenie kilku zamków pomorskich: w Tucznie, Machlinach, Starym Drawsku (Drahimiu) i w Człuchowie, w latach 70. zaś na zamku i grodzisku wczesnośredniowiecznym w Złotowie. Rezultatem tych prac było odsłonięcie architektury średniowiecznej oraz nowożytnej, a w Drahimiu również rozpoznanie wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego. Oprócz tego prowadził badania na cmentarzyskach ciałopalnych kultury pomorskiej (Łubowo k. Szczecinka, Ugoszcz k. Bytowa, Polanów, Szczecinek) oraz w osadach kultury łużyckiej (Buszyno).

Już w 1958 roku włączył się w działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (później: Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego); przez wiele lat - do śmierci - był prezesem koszalińskiego Oddziału. W 1999 roku został członkiem honorowym PTN. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w pracach wydawniczych i organizacyjnych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Był autorem wielu wystaw archeologicznych, popularnonaukowych, sesji naukowych oraz Koszalińskich Wieczorów Muzealnych, organizowanych przez muzeum i PTAiN. W swoim dorobku miał wiele publikacji naukowych oraz tekstów popularyzujących pomorską archeologię. Działał społecznie w Koszalinie i w dawnym województwie koszalińskim. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami i orderami (m.in. Krzyżem Kawalerskim).

Henryk Janocha odznaczał się w pracy zmysłem organizacyjnym, pracowitością, uczynnością. Był człowiekiem pogodnym i koleżeńskim. Utrzymywał kontakty z muzealnikami z Pomorza i całej Polski. W 1997 roku przeszedł na emeryturę, jednak pozostał czynnym archeologiem. Zawsze służył młodszym kolegom pomocą i radą.

Zostanie w pamięci muzealników jako pionier i organizator muzealnictwa pomorskiego.

Andrzej Kuczkowski
----------------------------------
Źródło: strona internetowa Muzeum w Koszalinie

ODPOWIEDZ